ارزش افزوده قبوض گاز مصرفی واحدهای تولیدی جزو اعتبارات ارزش افزوده محسوب نمی شود

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

راساس بخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی ، ارزش افزوده قبوض گاز مصرفی واحدهای تولیدی جزو اعتبارات ارزش افزوده محسوب نمی شود  و باید به هزینه شناسایی شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است