ارزیابی ریسک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

ارزیابی ریسک:

امروزه فرایند های گوناگون بنگاههای اقتصادی پیچیده تر شده اند از همین رو ریسک تصمیمات و فعالیت ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است موسسه خدمات مالی آگاه ارقام به شما کمک می کند تا منابع ریسک را به سرعت شناسایی کنید و اقدامات لازم را جهت پیشگیری یا کنترل آنها بکار بگیرند.
ارزیابی وشناسایی نوع خطر در تصمیم گیری های مدیران نقش بسیار پررنگی دارد و آگاه ارقام می تواند با ارائه طیف گسترده ای از اطلاعات در ارتباط با نوع و میزان خطرات مالی ومالیات شما را در راه انتخاب بهترین تصمیم یاری کند .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است