اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی چه تبعاتی دارد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

شرایط تعلق جریمه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و مبلغ آن در سال ۱۴۰۳ نوسط اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعلام شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است