اشخاص حقیقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

اشخاص حقیقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است