اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده جهت سال 1400

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

 

 

سازمان امورمالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تغییرات سقف ریالی اشخاص مشمول رابرای اجرا از سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
– جمع دارایی ها ( ستون بدهکار ترازنامه ) از ۸۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال
– جمع کل ناخالص درآمد ( فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی ) از ۵۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال
مهلت ارایه صورت های مالی حسابرسی به اداره امور مالیاتی؛۳ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشد.
در صورت عدم انجام تکلیف مقرر شده،مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مبلغ مالیات تعیین شده است

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است