اصلاحیه جدید ابلاغ الکترونیکی واقعی و قانونی اوراق مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

اصلاحیه جدید ابلاغ الکترونیکی واقعی و قانونی اوراق مالیاتی از 10 روز به 20 روز

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است