اطلاعیه شماره ٢۴ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ برای مودیانی که فروش آنان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیارد تومان برسد.

با عنایت به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد،

لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱٤٠٢ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال ١٤٠٣ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان میباشند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است