اطلاعیه شماره ۲۵ و 26 ،مهلت 21 در ارسال فاکتور های فروش در سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

اطلاعیه شماره ۲۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی درخصوص اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید و مهلت 21 در ارسال فاکتور های فروش در سامانه مودیان منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است