اطلاعیه شماره ۳۲ سازمان امور مالیاتی درباره سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

اطلاعیه شماره ۳۲ سازمان امور مالیاتی موضوع قابلیت تعریف نقش کاربر فرعی با جزئیات بیشتر در سامانه مودیان منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است