اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه مودیان و مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه مودیان و مالیات بر ارزش افزوده منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است