اظهارنامه برآوردی برای مودیان فاقد اظهارنامه و پرونده مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که با هدف بررسی کم و کیف و نحوه تولید اظهارنامه برآوردی مطلوب و متناسب با استانداردهای متقن برگزار شد، اظهار داشت: براساس ماده (97) قانون مالیات‏های مستقیم، درآمد مشمول مالیات مودیان که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی ضمن اشاره به سیاست تحقق عدالت مالیاتی تاکید کرد: با عنایت به رویکرد سازمان امور مالیاتی در ارتباط با شناسایی مودیان جدید مالیاتی که تاکنون از ثبت نام در نظام مالیاتی خودداری نموده­اند و تصمیم سازمان بر تسریع فرآیند شناسایی، مطالبه و وصول مالیات متعلقه به همراه جرائم مربوطه از این بخش از مودیان، با توجه به تولید اظهارنامه­های برآوردی برای عملکرد سال 1400 و پس از آن، تولید اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات از مودیانی که به تکالیف قانونی خود در تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده­اند، قبل از شروع فرآیند حسابرسی اظهارنامه ‌های دریافتی در موعد مقرر، در اولویت اقدامات این سازمان قرار دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان ضرورت اولویت بندی اقدامات افزود: در همین راستا، حساب‏های دارای بالاترین گردش مالی و دستگاه های کارتخوان با بالاترین تراکنش بانکی که در سامانه های نظام مالیاتی ثبت نام نکرده اند و همچنین فاقد پرونده مالیاتی هستند، با همکاری بانک مرکزی و توسط خبره ترین کارشناسان مالیاتی در اداره کل حسابرسی ویژه سازمان در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کلیه مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی طبق مفاد مواد (100) و (110) قانون مالیات‏های مستقیم، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات در موعد مقرر قانونی بابت درآمدهای مکتسبه خود در طول دوره مالیاتی بوده و چنانچه از ارائه آن خودداری نمایند، سازمان مکلف به تولید اظهارنامه برآوردی با توجه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آن­ها خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است