اظهارنامه پیش فرض وتکالیف مشمولین عضو سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

اطلاعیه سازمان امورمالیاتی در خصوص اظهارنامه پیش فرض براساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان و تکالیف مشمولین عضو سامانه مودیان منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است