اظهارنظر درخصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

به سوالات و ابهامات درخصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل پاسخ داده شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است