اظهار نظردرخصوص ابهامات مطروحه جهت اعمال معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

استعلام مرکز دادرسی مالیاتی و اظهار نظر معاونت حقوقی و فنی در خصوص ابهامات مطروحه جهت اعمال معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است