اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

فهرست اقلام درآمدی که برای آنها نیازی به صدور صورتحساب الکترونیکی از طرف مودیان صاحب درآمد نیست.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است