افزایش بیش از ٢/۵ برابری سقف قانونی تبصره ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

افزایش بیش از ٢/۵ برابری (١٨ میلیارد تومان) سقف قانونی تبصره ماده ۱۰۰ در قانون بودجه برای عملکرد ١۴٠٢ و ضرورت هماهنگی و آموزش مودیان از طریق مجامع صنفی ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است