افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

سازمان تامین اجتماعی درقالب بخشنامه ای ، افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.