افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

سازمان تامین اجتماعی درقالب بخشنامه ای ، افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است