امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد فراهم شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است