امکان اصلاح سیستمی اوراق دوره های مالیات ارزش افزوده قطعی شده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

امکان اصلاح سیستمی اوراق دوره های مالیات ارزش افزوده قطعی شده در راستای جزء ۱ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع بند ۲ نامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ مورخ ۹/ ۱۰/ ۱۴۰۲ رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است