امکان انتشار آگهی‌ مناقصه ( آگهی‌های دولتی ) در رسانه‌های الکترونیکی میسر است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است