انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان وکیل در دادرسی مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

عقد وکالت قائم به شخص بوده و نمی توان اشخاص حقوقی را به عنوان وکیل در دادرسی انتخاب نمود .

 

براین اساس حضور مدیران شرکت حقوقی که قبول وکالت نموده اند قابل پذیرش در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نمی باشد .

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است