انجام اصلاحات سیستمی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تمدید فرصت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و انجام اصلاحات سیستمی دوره چهارم سال ۱۴۰۲تشریح شد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است