انواع صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

انواع صورتحساب الکترونیکی بر اساس موضوع اصلی ، اصلاحی ، ابطالی بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است