انواع مختلف حسابرسی؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انواع مختلف حسابرسی؟

حسابرسی صورت­های مالی (حسابرسی مستقل): هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورت­­های مالی است. منظور از اعتباردهی اظهار عقیده یا قضاوت شخصی اشخاص مستقل و­ ذی­صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه­های بااهمیت ادعاهای منعکس در صورت­های مالی با معیارهای تعیین­ شده، یعنی اصول حسابداری است. البته چنین اظهارنظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد. این نوع حسابرسی معمولاً توسط حسابرسان مستقل که دارای گواهی­نامه از جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران هستند صورت ­می‌گیرد.

حسابرسی رعایت: مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست­ها، پیمان­ها، قوانین و مقررات سازمان­ها و کنترل­های داخلی توسط شرکت­های مورد رسیدگی است؛ مانند حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و حسابرسی تأمین اجتماعی که با هدف بررسی رعایت قوانین مرتبط اجرا می­گردد.

حسابرسی قانونی: این نوع حسابرسی در مواقعی کاربرد دارد که قصد ارائه­ی یک نظر کارشناسی بی­طرفانه از صورت­های مالی در میان است. اجرای حسابرسی قانونی در تقلب­های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها، خسارت­های تجاری _ اقتصادی و اختلاف بین سهام­داران و شرکا معمولاً به‌موجب قانون ضرورت می­یابد.

حسابرسی عملیاتی: حسابرسی عملیاتی عبارت است از فرایند منظم و روش­مند ارزیابیِ اثربخشی، کارایی و صرفه ­ی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذی­صلاح برای بهبود عملیات. با عنایت به تعریف مذکور، حسابرسی عملیاتی مصداق بارزی از خدمات مشاوره­ی مدیریت است و انتظار می­رود صرفاً بنا به درخواست مدیریت بنگاه­ها انجام شود. به‌عبارت روشن­تر این نوع حسابرسی در سطح بین­ المللی دارای ماهیت خدمات مشاوره­ای است.

اثربخشی: میزان دست‌یابی به اهداف.

کارایی: نسبت نتایج به‌دست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده).

صرفه‌ی اقتصادی: تلاش در جهت حداقل کردن هزینه‌ی تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب.

با انجام این نوع حسابرسی، تقلب­ها کشف و با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی، صرفه­جویی ایجاد می‌شود.

حسابرسی داخلی: یک فعالیت مستقل و بی­طرفانه­ ی اطمینان‌بخش و مشاوره است که به‌منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات سازمان، طراحی و اجرا می‌شود. حسابرس داخلی، با اعمال رویکردی سیستماتیک و نظام‌مند، از طریق ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی و نظام راهبری، به سازمان در تحقق اهدافش یاری می­رساند.

محصول نهایی حسابرسی داخلی معمولاً گزارشی به مدیریت می‌باشد که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات نیز هست.

منبع: انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است