اولین های تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

پیرو ابلاغ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، اولین های این تبصره درقالب اینفوگرافی بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است