اینتاکد – ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 2022/09/22

اینتاکد – ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات ۱۴۰۰

 

عنوان تاریخ ایجاد تاریخ ایجاد تاریخ اصلاح حجم
نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱٫۰۷ MB دانلود
نسبت سود فعالیت بخش تولید – عملکرد سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۲۶۹٫۷۱ KB دانلود
نسبت سود فعالیت بخش خدمات – عملکرد سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۴۴۸٫۲۳ KB دانلود
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است