بخشنامه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی در یک نگاه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

باتوجه به بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی با امکان تقسیط یکساله بدهی ، می توانید دریک نگاه خلاصه ای از این شرایط را ملاحظه کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است