بخشنامه تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

براساس بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۳ بانک ها و موسسات اعتباری می توانند  با مراجعه وراث بدون گواهی مالیاتی، نسبت به پرداخت سپرده های بانکی متوفیان سال ۱۳۹۵ و بعد، به وراث پس از کسر مالیات متعلقه اقدام و مالیات مکسوره را تا آخر ماه بعد به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است