بخشنامه حق بیمه کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

بخشنامه شماره ۸۹۵۲‏/۱۴۰۱‏/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ سازمان تامین اجتماعی در خصوص کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه صادر و ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است