بخشنامه سازمان بورس درخصوص مصوبات کمک های بلاعوض و …

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

با عنایت به اهمیت شفافیت و نظارت، بایستی کمک های عام المنفعه، بلاعوض و سایر پرداخت های مشابه:
-قبل از پرداخت به تصویب مجمع عادی برسد
-افشا در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره بشود
-حسابرس مستقل در بند جداگانه اظهارنظر کند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است