بخشنامه نحوه اعمال تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵

تاریخ انتشار : 1401/07/22

 

جهت دانلود بخشنامه نحوه اعمال تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اینجا کلیک کنید.

  • تبصره ۷ ماده ۱۰۵ – به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع  این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است