برخی از نکات سفته الکترونیک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

 سفته الکترونیک اپلیکیشن و سامانه خاصی ندارد و کاملا مبتنی بر وب سرویس خزانه داری کل کشور است.
عامل انتشار و کارگزار این سند تجاری صرفا بانک ها هستند.

کلیه قوانین سفته کاغذی و ضوابط اجرایی ابلاغی وزارت اقتصاد در مورد سفته الکترونیک حاکم است.

احراز هویت ذی نفعان در سفته الکترونیک به جای تطبیق با کارت ملی از طریق kyc _ ( know your customer به معنی شناخت مشتری ) انجام می  شود و اصالت سند و عدم انکار آن با امضای دیجیتال خواهد بود.

سفته الکترونیک با سه امضای درخواست کننده، بانک عامل و وزارت اقتصاد صادر می شود .

صادرکننده، ظهرنویس و ضامن سفته الکترونیکی باید حتماً مشتری دارای حساب فعال و داری شناسه شهاب بانک عامل صادرکننده سفته باشد و مسئولیت احراز هویت آنها بر عهده بانک عامل است ، اما ذی نفع سفته  می تواند مشتری بانک عامل نباشد.

تا قبل از تأئید و امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، هیچ یک از فرآیندهای صدور، ظهرنویسی و ضمانت الکترونیکی نهایی و عملیاتی نمی شود. دریافت حق تمبر  مالیاتی صرفاً در مرحله صدور رخ می دهد.

تاریخ سررسید سفته به دو صورت “عندالمطالبه” یا “با تعیین تاریخ معین” است و امکان تغییر یا اصلاح آن وجود ندارد.

ملاک اصالت، مبلغ و تمامی جزئیات سفته ، استعلام از سامانه است فایل PDF و تصویر سفته الکترونیکی فاقد هرگونه ارزشی است.

بانک عامل صرفاً از ارائه این خدمت به افراد ممنوع المعامله خودداری می کند و سایر  افرادی که بدلیل محدودیت های قانون چک، امکان صدور چک الکترونیکی را ندارد، می توانند سفته الکترونیک را صادر کنند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است