بررسی تغییرات مالیات حقوق

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

جهت دانلود فایل بررسی تغییرات مالیات حقوق توسط اداره آموزش و پژوهش مالیاتی استان اصفهان ، اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است