بند ح تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص برخی معافیت های مالیاتی کاربردی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شامل برخی معافیت های مالیاتی کاربردی بدین شرح می باشد:

برای صاحبان املاک اجاری موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم ۷۵ میلیون تومان و

برای صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، ۱۰۰ میلیون تومان و

برای صاحبان مشاغلی که از پایانه فروشگاهی موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱ ق.م.م ، ۱۴۴ میلیون تومان و

برای اشخاص مشمول بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ، تا میزان ۴ برابر معافيت ماده ۸۴ قانون مذکور [ ۵۷۶ میلیون تومان ]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است