تاریخ ها مهم اظهارنامه های مالیاتی در تیر و خرداد ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

باتوجه به بخشنامه های مکرر سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییر موعد تکالیف مالیاتی مودیان در مورد اظهارنامه های مالیاتی ، تاریخ ها مهم مالیاتی تیر و خرداد ۱۴۰۳ بدین شرح می باشد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است