تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی از اول مهرماه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

در بخشنامه سازمان امورمالیاتی ، اطلاع رسانی تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی از اول مهرماه یادآوری شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است