ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه (ابلاغیه 3 دی 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار)

ترجمه انگلیسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار که طی ابلاغیه مورخ 3 دی 1398 به موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است