تست رویداد های تعدیلی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تست رویداد های تعدیلی

رويدادهاي زير بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت الف واقع شده است:

الف) كشف تقلبي كه طي سال قبل اتفاق افتاده است.

ب) تصويب سود سهام توسط مجمع عمومي يكي از شركت‌هاي فرعي شركت الف براي دوره مالي قبل از تاريخ ترازنامه شركت الف

پ) كاهش ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌هاي شركت الف به دليل تغييرات اقتصادي كلان

ت) مشخص شدن عوايد حاصل از فروش دارايي ثابتي كه معامله آن قبل از تاريخ ترازنامه انجام شده است.

كداميك از موارد فوق، رويداد تعديلي محسوب مي‌شود؟

1) الف، ب، ت

2) الف، ب، پ، ت

3) ب، پ، ت

4) الف، پ

پاسخ:

به استثناي كاهش ارزش يازار سرمايه‌گذاري‌هاي شركت كه طبق بند 9 استاندارد حسابداري 5 رويدادي غيرتعديلي است، ساير موارد رويدادهاي تعديلي خواهد بود.

بنابراين گزينه 1 صحيح است.

منبع : انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است