تسهیل تکلیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

ه گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با ماده 1 این لایحه با 158 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 1 این لایحه؛ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:

1- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ  1402/7/1؛

2- کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ 1402/10/1.

تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.

به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای (1) و (2) این ماده، به میزان پنج درصد(5%) و تا سقف پنجاه درصد(50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب  12/03/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش ‌یافته به حالت قبل بر می‌گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه مذکور پرداخته و آن را با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 2 لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صددرصد (100%) جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

نمایندگان مردم در مجلس ماده 3 این لایحه را نیز با 173 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 3 نیز آمده است؛  تا پایان سال 1403 صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آن‌ها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

همچنین نمایندگان با رفع ابهام ماده (4) موافقت کرده و آن را به شکل زیر به تصویب رساندند؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال 1403 به‌‌تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود.

همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.

بر اساس ماده (5) مصوب  لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ از ابتدای ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا عبارت «نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راه‌اندازی سامانه مودیان نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مودیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» جایگزین آن می‌شود.

بر اساس ماده 6 مصوب لایحه نامبرده؛ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (5) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر می‌یابد: 

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»

همچنین در بند ب اصلاحی ماده 6 متن زیر به عنوان تبصره (3) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و ماده (5) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و سازمان‌های وابسته به آن‌ها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل «سامانه جامع تجارت ایران» و «سامانه‌ ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.»

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است