تشریح مالیات بر ارزش افزوده خدمات

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص مواد 2، 9 و10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات، بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت‌های ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 و سایر احکام قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه  بر موارد مذکور در بند الف ماده (۱۰) این قانون چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل و وارد کشور شده است – اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور به عنوان -صادرات معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می‌شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است