تغییرنحوه گزارشگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارش حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

جامعه حسابداران رسمی ایران در اطلاعیه ای تغییرات گزارشگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارش حسابرسی مستقل یا بازرس قانونی اعلام کرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است