تفویض اختیار بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی های مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی وتقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است