تمدید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان و مهلت ارسال صورتحساب معاملات فصلی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ را تا بیست و دوم اردیبهشت ماه اصلاح، تکمیل و مسترد نمایند، از امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می شوند.
مهلت ارسال جرایم مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا پایان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت سال جاری تمدید شد.

مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۴۰۲ تا پایان ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است