تمدید اظهارنامه مالیات ارزش افزوده زمستان 1401

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

 

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره زمستان 1401 تا 26 فروردین 1402 تمدید شد.

 

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است