تمدید مجدد مهلت ارسال لیست مالیات حقوق فروردین و حقوق اردیبشهت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

تمدید مهلت ( بخشودگی صد درصد) ارسال لیست مالیات حقوق فروردین تا ۱۶ تیر ماه و ارسال حقوق اردیبشهت تا ۲۳ تیر ماه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است