تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی بهار 1402

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

طبق اطلاعیه سامانه الکترونیکی ارسال صورت مودیان مالیاتی (سامانه معاملات فصلی)، به منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی، امکان ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان روز چهارشنبه 1402/05/18 (با امکان بخشودگی 100% جرائم مربوطه) فراهم گردیده است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است