تمدید مهلت ارسال مالیات ارزش افزوده بهار 1402

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

بخشودگی جرایم تاخیر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بهار ۱۴۰۲ تا ۲۶ تیرماه ( تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده )

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است