تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

جهت بخشنامه 1000/99/4195 تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن مورخ 1399/05/15 اینجا کلیک کنید

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است