تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن

تاریخ انتشار : 1401/09/02

جهت بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ اینجا کلیک کنید

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است