تکمیل سوابق بیمه ناقص (فیلم)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

محسن کی منش کارشناس ارشد روابط کار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در خصوص تکمیل سوابق بیمه ناقص توضیح داد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است