جدول حقوق و دستمزد 1403 مصوب شورای عالی کار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول حقوق و دستمزد 1403 مصوب شورای عالی کار

جدول حقوق سال 1403 کارگران با افزایش 35 درصدی دستمزد

مبلغ برای کارگران بدون سابقه/ریال

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه/ریال

شرح

ماه 30 روز

ماه 31 روز

ماه 30 روز

ماه 31 روز

حقوق پایه (ساعتی)

325.884

325.884

325.884

325.884

حقوق پایه (روزانه)

2.388.728

2.388.728

2.388.728

2.388.728

حقوق پایه (ماهانه)

71.661.840

74.050.568

71.661.840

74.050.568

کمک هزینه اقلام مصرفی (بن)

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

حق مسکن

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

پایه سنوات

0

0

2.100.000

2.170.000

حق اولاد برای هر فرزند

7.166.184

7.166.184

7.166.184

7.166.184

حق عائله مندی – افراد متأهل

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

حق بیمه سهم کارگر

6.626.329

6.793.540

6.773.329

6.945.440

دریافتی افراد مجرد با کسر بیمه

88.035.511

90.257.028

89.988.511

92.275.128

دریافتی افراد متأهل بدون فرزند با کسر بیمه

93.035.511

95.257.028

94.988.511

97.275.128

دریافتی افراد متأهل با یک فرزند با کسر بیمه

100.201.695

102.423.212

102.154.695

104.441.312

دریافتی افراد متأهل با دو فرزند با کسر بیمه

107.367.879

109.589.396

109.320.879

111.607.496

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری

456.237

456.237

469.607

469.607

فوق العاده نوبت کاری صبح عصر (10 درصد)

7.166.184

7.405.057

7.376.184

7.622.057

فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (15 درصد)

10.749.276

11.107.585

11.064.276

11.433.085

فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب  (22.5 درصد)

16.123.914

16.661.378

16.596.414

17.149.628

به اهتمام محمد رضا کشتکار، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است